รับตรงทุน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนจากการประกวดแขงขันระดับชาติ และนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 58 13:46 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.พ. 2559 - 15 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
01 ก.พ. 2559 - 16 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
25 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
04 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
08 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 5 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 5 3.00 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง