รับตรงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 58 14:12 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
04 ม.ค. 2558 - 05 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
26 ก.พ. 2559
สอบข้อเขียน
20 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
27 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
27 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 100 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 100 2.50 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง