หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 58 14:49 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
30 พ.ย. 2558 - 14 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
17 ธ.ค. 2558
สอบข้อเขียน
19 ธ.ค. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
21 ธ.ค. 2558
สัมภาษณ์
23 ธ.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
25 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 40 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 40 2.75 สมัครได้ทุกคน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง