โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 58 16:25 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ธ.ค. 2558 - 25 ธ.ค. 2558
ชำระเงิน
01 ธ.ค. 2558 - 25 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
12 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
20 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
25 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 5 สาขา จำนวน : 150 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาจีนศึกษา 30 2.50 สมัครได้ทุกคน
2. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศธุรกิจจีน 30 2.75 สมัครได้ทุกคน
3. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาไทยศึกษา 30 2.50 สมัครได้ทุกคน
4. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศศึกษา ( เกาหลี หรือ วิชาเอกเกาหลีศึกษา) 30 2.50 สมัครได้ทุกคน
5. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝรั่งเศส 30 2.50 สมัครได้ทุกคน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7.5
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง