รับตรง สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 58 14:41 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ธ.ค. 2558 - 25 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
13 ม.ค. 2559
สอบข้อเขียน
17 ม.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
05 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
12 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
22 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 10 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง