โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 11:04 น. สนใจสมัคร : 4
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
16 ธ.ค. 2558 - 20 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
07 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
16 มี.ค. 2559 - 17 มี.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
23 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
25 มี.ค. 2559 - 26 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
29 มี.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 81 สาขา จำนวน : 1,910 ที่นั่ง

ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง