รับตรงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 58 10:49 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
08 ธ.ค. 2558 - 29 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
04 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
12 มี.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
18 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
26 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
01 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
6.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง