รับตรงพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มที่1)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 59 12:26 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.พ. 2559 - 21 เม.ย. 2559
ชำระเงิน
01 ก.พ. 2559 - 21 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
28 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
13 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
08 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
13 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 4 สาขา จำนวน : 115 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ 35 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง