โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษา ด้วยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 59 12:24 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
23 พ.ย. 2558 - 29 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
05 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 4 สาขา จำนวน : 150 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
2. สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
3. สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
4. สาขาธุรกิจการเกษตร 50 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
ลิงค์ระเบียบการ
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง