รับตรงภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 59 14:29 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 ม.ค. 2559 - 11 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
16 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
19 มี.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
24 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
27 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
31 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 70 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 70 ไม่ใช้ อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
6
ความยากในการเรียน
6

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง