รับตรงพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (รอบที่2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 59 10:19 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ม.ค. 2559 - 09 พ.ค. 2559
ชำระเงิน
15 ม.ค. 2559 - 09 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
12 พ.ค. 2559
สอบข้อเขียน
14 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
12 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
15 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
20 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการออกแบบเชิงวัตถุดิจิทัล 20 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาดทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ 10 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง