รับตรงพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (รอบที่3)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 59 11:01 น. สนใจสมัคร : 11
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
13 พ.ค. 2559 - 04 ก.ค. 2559
ชำระเงิน
13 พ.ค. 2559 - 04 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
07 ก.ค. 2559
สอบข้อเขียน
09 ก.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
07 ก.ค. 2559
สัมภาษณ์
10 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
15 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 15 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการออกแบบเชิงวัตถุดิจิทัล 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง