โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง (คณะบริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 59 17:22 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ม.ค. 2559 - 15 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
18 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
22 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
26 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 90 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Bcom) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (BAcc) 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
3. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (BIBLA) 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง