รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 59 10:22 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 20 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
22 ม.ค. 2559
สอบข้อเขียน
24 ม.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
28 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
20 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
03 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 5 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
2. คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
3. คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
4. คณะกายภาพบำบัด ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
5. คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง