ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 59 14:54 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
18 ม.ค. 2559 - 19 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
23 ก.พ. 2559 - 26 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
29 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่ระบุ 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
2. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ไม่ระบุ 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
6.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง