โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ช่วงที่ 3 ( โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี )

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 17:24 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
09 ก.พ. 2559 - 16 ก.พ. 2559
ชำระเงิน
09 ก.พ. 2559 - 16 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
04 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
12 มี.ค. 2559 - 13 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
01 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 5 สาขา จำนวน : 51 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 10 3.00 วิทย์-คณิต
2. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค 3 3.00 วิทย์-คณิต
3. คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 12 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
4. คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
5. คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 16 3.00 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง