รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 59 10:26 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
18 ม.ค. 2559 - 20 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
19 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
23 พ.ค. 2559 - 24 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
03 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 56 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง