รับตรงผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 59 10:06 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
19 ม.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
14 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
19 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
25 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 20 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 20 2.00 สมัครได้ทุกคน
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
6
ความยากในการเรียน
5.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง