โครงการบัณฑิตคืนถิ่น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 59 14:42 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
25 ม.ค. 2559 - 24 ก.พ. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
03 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
12 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
23 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 8 สาขา จำนวน : 8 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 1 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
4. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม 1 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
6. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
8. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง