รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น

สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 59 09:58 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
21 ธ.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
21 ธ.ค. 2558 - 04 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
11 เม.ย. 2559
สอบข้อเขียน
24 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
03 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
11 พ.ค. 2559 - 12 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
23 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 8 สาขา จำนวน : 492 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (AVM) (4 ปี) 260 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (AEE) (4 ปี) 60 2.25 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (เทียบโอน) (AET) (3 ปี) 20 ไม่ใช้ กศน
4. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL) (6 ภาคการศึกษา) 32 2.25 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
5. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (6 ภาคการศึกษา) วิชาเอก อิเล็กทรอนิกส์การบิน (AT-AE) 40 2.25 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
6. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (6 ภาคการศึกษา) วิชาเอก เครื่องวัดประกอบการบิน (AT-AI) 40 2.25 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
7. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (2 ปี) (ต่อเนื่อง) วิชาเอก การจัดการท่าอากาศยาน (APMc) 20 ไม่ใช้ กศน
8. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (2 ปี) (ต่อเนื่อง) วิชาเอก การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACMc) 20 ไม่ใช้ กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของสถาบันการบินพลเรือนทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง