โควตา คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 59 12:56 น. สนใจสมัคร : 10
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 ธ.ค. 2558 - 10 ก.พ. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
16 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
12 มี.ค. 2559 - 13 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
23 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 9 สาขา จำนวน : 550 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 60 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 80 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 80 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
4. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม 40 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 60 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
6. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 60 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 80 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
8. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 60 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
9. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาเขตชุมพร) 30 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง