รอบโควตาประเภทเรียนดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 59 15:22 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
12 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
12 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
08 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
11 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
10 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 9 สาขา จำนวน : 141 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 10 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 3.00 อาชีวะ
4. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 20 3.00 อาชีวะ
5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 20 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
6. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 20 3.00 อาชีวะ
7. คณะพยาบาลศาสตร์ 31 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง