โครงการพิเศษ รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 59 10:39 น. สนใจสมัคร : 13
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
05 เม.ย. 2559 - 13 พ.ค. 2559
ชำระเงิน
05 เม.ย. 2559 - 13 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
17 พ.ค. 2559
สอบข้อเขียน
28 พ.ค. 2559 - 29 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
01 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
08 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
14 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 120 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาผู้ช่วยพยาบาล 120 ไม่ใช้ อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง