รับตรง หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 59 10:31 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 ม.ค. 2559 - 12 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
12 เม.ย. 2559
สอบข้อเขียน
18 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
19 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
19 เม.ย. 2559 - 21 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
25 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ สาขาพยาบาลศาสตร์ ไม่ระบุ 3.60 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง