รับตรง หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 59 10:10 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ธ.ค. 2558 - 30 ม.ค. 2559
ชำระเงิน
01 ธ.ค. 2558 - 30 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
08 ก.พ. 2559
สอบข้อเขียน
13 ก.พ. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
19 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
24 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
26 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 50 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ) 50 2.50 อาชีวะ, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง