โครงการหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 59 13:50 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
04 ม.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2559
ชำระเงิน
04 ม.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
10 ก.พ. 2559
สอบข้อเขียน
13 ก.พ. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
23 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
25 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
25 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 100 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ) 100 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง