รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเพื่อศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 59 17:42 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.พ. 2559 - 19 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
18 ก.พ. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
28 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 2 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electrical Engineering สาขา Electrical and Computer Engineering 1 ไม่ใช้ อาชีวะ
2. ด้านกฎหมาย สาขา Bachelor of Civil Law (B.C.L.) and Bachelor of Laws (LL.B.)(ปริญญาตรี) - สาขา Air and Space Law LL.M.(ปริญญาโท ) 1 ไม่ใช้ อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง