โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 59 10:56 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.พ. 2559 - 18 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
01 ก.พ. 2559 - 18 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
13 พ.ค. 2559
สอบข้อเขียน
05 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
01 ก.ค. 2559
สัมภาษณ์
22 ส.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
26 ก.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 80 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 10 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
2. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชากีฏวิทยา ปฐพีศาสตร์ พืชไร่ พืช สวน โรคพืช ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 70 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง