โควตารับตรงพื้นที่บริการ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 59 09:57 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 เม.ย. 2559 - 17 เม.ย. 2559
ชำระเงิน
01 เม.ย. 2559 - 18 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
20 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
22 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
25 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 60 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 60 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง