โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX) คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 16:03 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
25 ส.ค. 2558 - 03 ก.ย. 2558
ชำระเงิน
25 ส.ค. 2558 - 03 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
16 ต.ค. 2558
สัมภาษณ์
21 ต.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
27 ต.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 10 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 10 3.00 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
9

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง