รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ปวช. หรือ ปวส.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 59 13:36 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
04 ม.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2559
ชำระเงิน
04 ม.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
08 มิ.ย. 2559
สอบข้อเขียน
18 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
30 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 90 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 90 ไม่ใช้ กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง