รับตรง สาขาวิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 59 13:52 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.พ. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
01 ก.พ. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
05 เม.ย. 2559
สอบข้อเขียน
18 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
03 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
10 พ.ค. 2559 - 18 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
30 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 15 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาวิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง