โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 59 11:00 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.พ. 2559 - 18 เม.ย. 2559
ชำระเงิน
01 ก.พ. 2559 - 18 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
03 พ.ค. 2559
สอบข้อเขียน
14 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
10 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
25 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
01 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 2 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ 2 ไม่ใช้ อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง