รอบสอบคัดเลือก (ทดแทนผู้สละสิทธิ์)(วิทยาเขตตรัง)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 59 13:04 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
18 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
18 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
05 เม.ย. 2559
สอบข้อเขียน
19 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
21 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
26 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
29 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง