รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์(เวชนิทัศน์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 59 10:07 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
22 ก.พ. 2559 - 22 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
05 พ.ค. 2559
สอบข้อเขียน
18 พ.ค. 2559 - 20 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
29 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
08 มิ.ย. 2559 - 09 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
17 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์) 30 3.00 อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง