โครงการเพชรศิลป์ ครั้งที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 59 11:30 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
16 ม.ค. 2559 - 23 ก.พ. 2559
ชำระเงิน
16 ม.ค. 2559 - 23 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
12 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
18 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
18 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 5 สาขา จำนวน : 105 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 14 ไม่ใช้ อาชีวะ
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 16 ไม่ใช้ อาชีวะ
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 27 ไม่ใช้ อาชีวะ
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 38 ไม่ใช้ อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยทักษิณทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง