โควตาทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 59 11:37 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ม.ค. 2559 - 25 ก.พ. 2559
ชำระเงิน
07 มี.ค. 2559 - 09 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
07 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
14 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
18 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ไม่ระบุ 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง