โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 59 09:54 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 ก.พ. 2559 - 09 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
25 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
02 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
22 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
30 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
04 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 40 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 40 2.50 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง