รับตรง ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 59 11:46 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
08 ก.ย. 2558 - 29 ก.พ. 2559
ชำระเงิน
08 ก.ย. 2558 - 29 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
11 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
26 มี.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
31 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
09 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
20 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 6 สาขา จำนวน : 330 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 60 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 60 2.50 อาชีวะ
3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 90 2.00 อาชีวะ
4. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 60 2.00 อาชีวะ
5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาอังกฤษ 30 2.00 อาชีวะ
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง