โควตา วิชาสามัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 59 10:16 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
10 ก.พ. 2559 - 28 ก.พ. 2559
ชำระเงิน
10 ก.พ. 2559 - 29 ก.พ. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
21 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
02 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
05 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 8 สาขา จำนวน : 500 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 250 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 50 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 60 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 30 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
5. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
6. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 15 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
7. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 40 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 15 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง