โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาตร์จากการแข่งตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (รอบที่2)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 59 16:20 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
06 ม.ค. 2558 - 25 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
05 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
12 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
19 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 10 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาตร์ 5 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
2. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 5 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง