โครงการเกษตรทายาท (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 59 11:10 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
03 ก.พ. 2559 - 17 เม.ย. 2559
ชำระเงิน
03 ก.พ. 2559 - 18 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
04 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
13 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 40 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีการผลิตทางน้ำ และเทคโนโลยีจุลินทรีย์) 40 2.40 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง