โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ( แพทย์ 5ปี ) (แพทย์แนวใหม่)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 59 11:20 น. สนใจสมัคร : 6
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ก.พ. 2559 - 18 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
19 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
25 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
26 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 15 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง