โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมีประยุกต์ และวิศวกรวัสดุ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 59 21:14 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ก.พ. 2559 - 04 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
15 ก.พ. 2559 - 04 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
11 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
20 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
23 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง