รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยวิธีพิเศษ โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 59 10:53 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
16 ก.พ. 2559 - 29 ก.พ. 2559
สอบข้อเขียน
01 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
16 มี.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 20 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 20 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง