โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระยะที่2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 59 15:14 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
23 ก.พ. 2559 - 03 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
23 ก.พ. 2559 - 04 มี.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
24 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
29 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
11 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 25 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ 25 3.00 อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง