รับตรง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (รอบ 2) คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 59 11:53 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 10 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
ไม่ระบุ - 10 มี.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
16 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
18 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
23 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 25 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง