รับตรง โควตา วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(รอบ 2)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 59 11:10 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
22 ก.พ. 2559 - 31 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
06 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
19 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. วิทยาลัยนานชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง