รับตรงและให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 59 09:56 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 04 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 7 สาขา จำนวน : 14 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 2 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 2 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 2 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 2 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ 2 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง