รับตรงและโควตา ผู้ช่วยพยาบาล(ระยะเวลา 1 ปี)

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 59 10:46 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 มี.ค. 2559 - 12 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
20 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
13 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
24 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
30 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
01 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 120 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 120 ไม่ใช้ อาชีวะ, จบ ม.6, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง